[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/ercan-cimen.jpg","title":"Zigana Ge\u00e7idi, gelinen noktay\u0131 g\u00f6steriyor","entry_date":"Eyl\u00fcl 13, 2013 - 2:58:00","haber_content":"

\u00c7imen, yapt\u0131\u011f\u0131 yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamada, Yeni Zigana T\u00fcneli Projesi ba\u015fta olmak \u00fczere t\u00fcm di\u011fer projelerde G\u00fcm\u00fc\u015fhane’ye son on y\u0131lda gereken \u00f6nem verilmesi sonucu devasa yat\u0131r\u0131mlarla \u015fehrin y\u00fcz\u00fcn\u00fcn g\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirtti.<\/p>

Yeni Zigana T\u00fcneli’nin tamamlanmas\u0131 ile birlikte G\u00fcm\u00fc\u015fhane’nin bir cazibe merkezi haline gelece\u011fini ifade eden \u00c7imen, \u015funlar\u0131 kaydetti:<\/p>

“Bir hayal daha ger\u00e7ek oluyor. AK Parti<\/span> olarak \u00fclke genelinde son on senede yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z t\u00fcnel uzunlu\u011fu 153 kilometredir. T\u00fcrkiye sadece Bolu T\u00fcneli’ni 30 y\u0131lda yapabildi. Bunu dikkate ald\u0131\u011f\u0131n\u0131zda aradaki b\u00fcy\u00fck fark\u0131 g\u00f6rebiliyoruz. G\u00fcm\u00fc\u015fhane il genelinde Yeni Zigana T\u00fcneli’nin tamamlanmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan toplam t\u00fcnel say\u0131s\u0131 50’ye yakla\u015fm\u0131\u015f olacak. Zigana’ya an\u0131tsal mahiyette yeni t\u00fcnel geliyor. G\u00fcm\u00fc\u015fhane \u015eehir Ge\u00e7i\u015f Yolu ile \u015fehrin etraf\u0131n\u0131 t\u00fcnellerle kav\u015faklarla, viyad\u00fcklerle ge\u00e7ece\u011fiz. Art\u0131k teknoloji de\u011fi\u015fti. Eskiden da\u011fa rastlarsak yolumuzu de\u011fi\u015ftiriyorduk, \u015fimdi da\u011f\u0131 delip ge\u00e7iyoruz. \u0130cab\u0131nda viyad\u00fckler, k\u00f6pr\u00fcler yapabiliyoruz. Amac\u0131m\u0131z insan\u0131m\u0131z\u0131n yolunu a\u00e7mak, gelece\u011fini, refah\u0131n\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirecek projeler yapmak. Biz hi\u00e7 bir zaman halk\u0131m\u0131za kar\u015f\u0131 mahcup olacak hi\u00e7bir s\u00f6z vermedik. Yapabileceklerimizi hep s\u00f6yledik, yapamayacaklar\u0131m\u0131z\u0131 da asla ifade etmedik.”<\/p>","haber_excerpt":"AK Parti G\u00fcm\u00fc\u015fhane \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Ercan \u00c7imen, T\u00fcrkiye'nin en uzun ikinci t\u00fcnelinin Zigana Ge\u00e7idi'ne yap\u0131lacak olmas\u0131n\u0131n, G\u00fcm\u00fc\u015fhane'nin geldi\u011f\u0131i noktay\u0131 g\u00f6stermesi a\u00e7\u0131s\u0131ndan \u00e7ok \u00f6nemli oldu\u011funu bildirdi.","prev_link":"http://www.akpartigumushane.org.tr\/tr\/haber\/gumushaneye-90-milyon-liralik-yatirim\/427","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/koklu-degisimler-buyuk-turkiye-idealine-yoneliktir\/583\/29","haber_url":"http://www.akpartigumushane.org.tr\/tr\/haber\/koklu-degisimler-buyuk-turkiye-idealine-yoneliktir\/583"}]