[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/ercan-cimen-2.jpg","title":"K\u00f6kl\u00fc de\u011fi\u015fimler b\u00fcy\u00fck T\u00fcrkiye idealine y\u00f6nelik","entry_date":"A\u011fustos 14, 2013 - 1:28:00","haber_content":"

\u00c7imen, AK Parti’nin kurulu\u015funun 12. y\u0131l d\u00f6n\u00fcm\u00fc dolay\u0131s\u0131yla yapt\u0131\u011f\u0131 yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamada, \u00fcst\u00fcnlerin hukukunun de\u011fil, hukukun \u00fcst\u00fcnl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcn hakim olmas\u0131 i\u00e7in yola \u00e7\u0131kt\u0131klar\u0131n\u0131 belirtti.

AK Parti’nin 12 y\u0131ld\u0131r sadece millete dayanarak b\u00fcy\u00fck bir azimle ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi k\u00f6kl\u00fc de\u011fi\u015fimlerin b\u00fcy\u00fck T\u00fcrkiye idealini hayata ge\u00e7irmeye y\u00f6nelik oldu\u011funu ifade eden \u00c7imen, \u015funlar\u0131 kaydetti:

“AK Parti’nin kurulu\u015fundan bug\u00fcne dek tek gayemiz, memleketin her k\u00f6\u015fesindeki her \u00e7ocu\u011fun, her gencin, her anne ve baban\u0131n g\u00f6z\u00fcndeki \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131 \u00e7o\u011faltmak i\u00e7in gayretle \u00e7al\u0131\u015fmak olmu\u015ftur. Demokrasiyi, milli iradeyi, milletin s\u00f6z ve karar\u0131n\u0131 y\u00fcceltmek, g\u00fc\u00e7lendirmek i\u00e7in s\u00fcrekli gayret g\u00f6sterdik. T\u00fcrkiye’de art\u0131k buradan geriye gidi\u015f yok. T\u00fcrkiye’nin istikametini milli irade belirler. T\u00fcrkiye’nin rotas\u0131n\u0131 sadece ve sadece millet \u00e7izer. Ne medya, ne sosyal medya, ne sermaye ne de ter\u00f6rize edilen sokaklar de\u011fil, T\u00fcrkiye’nin gelece\u011fini sadece millet, sadece sand\u0131k belirler.”

AK Parti’nin kurulu\u015fun 12. y\u0131l d\u00f6n\u00fcm\u00fcnde ilk g\u00fcnk\u00fc kadar heyecanl\u0131 olduklar\u0131n\u0131 vurgulayan \u00c7imen, a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 \u015f\u00f6yle tamamlad\u0131:

“12 y\u0131l \u00f6nce, vatan topra\u011f\u0131n\u0131n her kar\u0131\u015f\u0131nda ya\u015fayan, her bir aziz karde\u015fimizin ba\u015f\u0131 dik, karn\u0131 tok olsun, bu necip milletin mensuplar\u0131 d\u00fcnyada onurlu bir yere sahip olsun diye yola \u00e7\u0131km\u0131\u015f AK Kadrolar, kimsesizlerin kimsesi, sessiz y\u0131\u011f\u0131nlar\u0131n sesi olmu\u015ftur. Bug\u00fcn gelinen noktada, T\u00fcrkiye i\u00e7in b\u00fcy\u00fck reformlar\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirebilmi\u015f, \u015fehrimiz i\u00e7in daha d\u00fcne kadar hayal bile edilemeyen dev projeleri tek tek hayata ge\u00e7irmenin mutlulu\u011fu i\u00e7indeyiz. T\u00fcrkiye sevdal\u0131s\u0131 liderimiz, d\u00fcnya lideri Ba\u015fbakan\u0131m\u0131z Recep Tayyip Erdo\u011fan’\u0131n \u00f6nderli\u011finde milletimize, \u015fehrimize hizmeti sevda bilerek tarihe ve b\u00fct\u00fcn insanl\u0131\u011fa kar\u015f\u0131 sorumlu olarak \u00e7al\u0131\u015fmaya devam ediyoruz.”<\/p>","haber_excerpt":"AK Parti G\u00fcm\u00fc\u015fhane \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Ercan \u00c7imen, AK Parti'nin 12 y\u0131ld\u0131r sadece millete dayanarak b\u00fcy\u00fck bir azimle ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi k\u00f6kl\u00fc de\u011fi\u015fimlerin, b\u00fcy\u00fck T\u00fcrkiye idealini hayata ge\u00e7irmeye y\u00f6nelik oldu\u011funu bildirdi.","prev_link":"http://www.akpartigumushane.org.tr\/tr\/haber\/zigana-gecidi-gumushanenin-geldigi-noktayi-gosteriyor\/443","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/gezi-parki-kumpasini-desifre-ettik\/790\/29","haber_url":"http://www.akpartigumushane.org.tr\/tr\/haber\/gezi-parki-kumpasini-desifre-ettik\/790"}]