[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/gumushane-28ak.jpg","title":"G\u00fcm\u00fc\u015fhane’nin 25 yat\u0131r\u0131m projesi haz\u0131r","entry_date":"Ocak 28, 2013 - 2:04:05","haber_content":"

Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplant\u0131ya AK Parti Gümü\u015fhane Milletvekilleri Kemalettin Ayd\u0131n, Feramuz Üstün, Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle, AK Pati Gümü\u015fhane \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Ercan Çimen, \u0130l Genel Meclisi Ba\u015fkan\u0131 Sebahattin Çobano\u011flu, ilçe ve belde belediye ba\u015fkanlar\u0131 ile partililer kat\u0131ld\u0131.

Milletvekili Ayd\u0131n, burada yapt\u0131\u011f\u0131 konu\u015fmada, birlik, beraberlik ve ho\u015fgörü içinde olmay\u0131 hedeflediklerini belirterek, ''\u0130ki milletvekili olarak ilimizin her noktas\u0131n\u0131 geziyoruz. Gümü\u015fhane'mizin hizmetine 25 yat\u0131r\u0131m projesi haz\u0131r ve bekliyor. Arazi ve di\u011fer sorunlar halledildi\u011fi anda bu yat\u0131r\u0131mlar ba\u015flayacak. Y\u0131llarca planlara yaz\u0131l\u0131p bir sonraki döneme ertelenen i\u015fler, art\u0131k paralar\u0131 ve projeleri haz\u0131r halde yer sorunlar\u0131n\u0131n çözülmesini bekliyor'' diye konu\u015ftu.

Üstün, Gümü\u015fhane'de yap\u0131lacak olan i\u015flerin planland\u0131\u011f\u0131 y\u0131l hayata geçirildi\u011fi vurgulayarak, ''Ekonominin en önemli unsuru istikrard\u0131r. AK Parti hükümetleri ile yakalanan istikrar sürdürülebilir bir \u015fekilde devam ediyor. Bu nedenle yap\u0131lacak olan her türlü i\u015f fiziken gerçekle\u015fmi\u015f oluyor'' dedi.

Çimen ise her alanda ba\u015far\u0131lar\u0131na ba\u015far\u0131 katan, tüm dünyada fakirin umudu, yetimin koruyucusu, masumun savunucusu olan bir partinin mensubu olman\u0131n gururunu ta\u015f\u0131d\u0131klar\u0131n\u0131 ifade ederek, \u015funlar\u0131 kaydetti:

''Bizler belki de \u015fanl\u0131 tarihimizin son 200 y\u0131l\u0131nda ilk defa ecdad\u0131m\u0131za yara\u015f\u0131r, ba\u015far\u0131lara imza atan bir partinin neferleriyiz. Önümüzde oldukça çetrefilli ve zorlu geçecek olan 3 y\u0131l bizler için ülkemizin ve \u015fehrimizin gelece\u011fini \u015fekillendirmede önemli bir dönem olarak görülmesi gerekmektedir. Yerel seçimlerin, Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 seçimlerinin ve genel seçimlerin arka arkaya gerçekle\u015ftirilece\u011fi bu 3 y\u0131l, ülkemizin 2023 hedeflerinin gerçekle\u015fmesinde kritik bir öneme sahip.''

Toplant\u0131 daha sonra bas\u0131na kapal\u0131 olarak devam etti.<\/p>","haber_excerpt":"AK Parti G\u00fcm\u00fc\u015fhane \u0130l Dan\u0131\u015fma Meclisi Toplant\u0131s\u0131 yap\u0131ld\u0131.","prev_link":"http://www.akpartigumushane.org.tr\/tr\/haber\/ahmed-ziyauddin-gumushanevinin-dogumunun-200.-yil-donumu\/1016","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/gumushaneye-360-kisilik-yurt\/1577\/29","haber_url":"http://www.akpartigumushane.org.tr\/tr\/haber\/gumushaneye-360-kisilik-yurt\/1577"}]