[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/ercan-cimen-2.jpg","title":"G\u00fcm\u00fc\u015fhane \u0130l Ba\u015fkan\u0131 \u00c7imen’den 23 Nisan mesaj\u0131","entry_date":"Nisan 23, 2013 - 1:20:59","haber_content":"

Çimen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram\u0131 dolay\u0131s\u0131yla yapt\u0131\u011f\u0131 aç\u0131klamada, TBMM'nin kuruldu\u011fu 23 Nisan'\u0131n, ilelebet milli tarihin en parlak sayfalar\u0131ndan biri olarak an\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 belirterek, \u015funlar\u0131 kaydetti: \u2028<\/p>

"Yokluklar içinde kurulan ilk meclis, Türk milletini tek çat\u0131 alt\u0131nda toplayarak, e\u015fine az rastlanan ba\u011f\u0131ms\u0131zl\u0131k mücadelesi vermi\u015ftir. Bu mücadele sonucunda da Türkiye Cumhuriyeti kurulmu\u015ftur. 93 y\u0131l önce ortaya ç\u0131kan bu irade, o günden beri ülkemizin ba\u011f\u0131ms\u0131zl\u0131\u011f\u0131n\u0131n ifadesi olarak milletimizin kaderine yön veren kararlar almaktad\u0131r. TBMM bugün de demokrasimizin, milli ba\u011f\u0131ms\u0131zl\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131n, devletimizin, ülkesi ve milleti ile birlik ve beraberli\u011finin, ayd\u0131nl\u0131k yar\u0131nlar\u0131m\u0131z\u0131n sars\u0131lmaz güvencesidir. Kurtulu\u015f Sava\u015f\u0131'n\u0131 yönetmi\u015f, genç bir cumhuriyetin in\u015fas\u0131n\u0131 sa\u011flam\u0131\u015f, cephelerde sava\u015fm\u0131\u015f ve imkans\u0131zl\u0131klar içindeki bir millete umut a\u015f\u0131lam\u0131\u015f, yönetme iradesini millete vererek demokrasi bilincine önderlik yapm\u0131\u015f olan bu meclis, her \u015fartta bu özelliklerinden asla taviz vermeyecektir."<\/p>","haber_excerpt":"AK Parti G\u00fcm\u00fc\u015fhane \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Ercan \u00c7imen, yokluklar i\u00e7erisinde kurulan ilk meclisin, T\u00fcrk milletini tek \u00e7at\u0131 alt\u0131nda toplayarak, e\u015fine az rastlan\u0131r ba\u011f\u0131ms\u0131zl\u0131k m\u00fccadelesini verdi\u011fini bildirdi. \u2028","prev_link":"http://www.akpartigumushane.org.tr\/tr\/haber\/gumushane-sureci-destekledigini-ortaya-koydu\/925","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/ahmed-ziyauddin-gumushanevinin-dogumunun-200.-yil-donumu\/1016\/29","haber_url":"http://www.akpartigumushane.org.tr\/tr\/haber\/ahmed-ziyauddin-gumushanevinin-dogumunun-200.-yil-donumu\/1016"}]