[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/gumushane-il-danisma.jpg","title":"G\u00fcm\u00fc\u015fhane Dan\u0131\u015fma Meclisi Toplant\u0131s\u0131","entry_date":"Temmuz 01, 2013 - 1:31:28","haber_content":"

AK Parti Gümü\u015fhane \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Ercan Çimen, \u015eiran Kültür Merkezindeki toplant\u0131da yapt\u0131\u011f\u0131 konu\u015fmada, AK Parti ve AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'a yönelik ortaya konulan kirli tezgah\u0131n Türk milletinin yüksek feraseti ve polisin destans\u0131 mücadelesi ile bo\u015fa ç\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 söyledi.

Taksim Gezi Park\u0131ndaki a\u011façlar\u0131 gerekçe göstererek sahneye konulmak istenen oyunun arkas\u0131nda, Türkiye'nin büyümesinden rahats\u0131zl\u0131k duyan küresel legal çeteler ve onlar\u0131n ta\u015feronlu\u011funa soyunan yerli i\u015f birlikçilerinin oldu\u011funu savunan Çimen, "Ba\u015fbakan\u0131m\u0131z\u0131n bir çok kez ifade etti\u011fi gibi, bu tezgah asl\u0131nda milletimize ve onun pak iradesine kar\u015f\u0131 tezgahlanm\u0131\u015ft\u0131r. Sand\u0131kla iktidara gelme ihtimalleri tümüyle kaybolan kesimlere, bir isyanla illegal \u015fekilde iktidar yolunu haz\u0131rlama provokasyonu olarak \u015fimdiden tarihe geçmi\u015ftir" dedi.<\/p>","haber_excerpt":"AK Parti G\u00fcm\u00fc\u015fhane Dan\u0131\u015fma Meclisi Toplant\u0131s\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirildi.","prev_link":"http://www.akpartigumushane.org.tr\/tr\/haber\/gezi-parki-kumpasini-desifre-ettik\/790","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/gumushane-buyume-hiziyla-ciddi-mesafe-aldi\/882\/29","haber_url":"http://www.akpartigumushane.org.tr\/tr\/haber\/gumushane-buyume-hiziyla-ciddi-mesafe-aldi\/882"}]