[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/cimen-gumushane.jpg","title":"Gezi Park\u0131 kumpas\u0131n\u0131 de\u015fifre ettik","entry_date":"Temmuz 02, 2013 - 12:40:00","haber_content":"

\u00c7imen, yapt\u0131\u011f\u0131 yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamada, Taksim Gezi Park\u0131 olaylar\u0131n\u0131, T\u00fcrkiye’nin 10 y\u0131ll\u0131k AK Parti<\/span> iktidar\u0131nda ald\u0131\u011f\u0131 b\u00fcy\u00fck mesafeyi i\u00e7lerine sindiremeyen i\u00e7te ve d\u0131\u015ftaki bir tak\u0131m \u015fer odaklar\u0131n\u0131n tezgahlad\u0131\u011f\u0131n\u0131, \u00e7ok boyutlu ve katmanl\u0131 karanl\u0131k plan\u0131n t\u00fcm a\u015famalar\u0131nda, parti olarak ortaya konulan m\u00fccadele azmini kararl\u0131l\u0131kla s\u00fcrd\u00fcrd\u00fcklerini ve s\u00fcrd\u00fcrmeye de devam edeceklerini belirtti.<\/p>

Olaylar\u0131n ortaya \u00e7\u0131kmas\u0131n\u0131n hemen ard\u0131ndan ba\u015flatt\u0131klar\u0131 demokratik m\u00fccadeleyi bir yandan sosyal medya \u00fczerinden, di\u011fer yandan da yaz\u0131l\u0131 ve elektronik medya \u00fczerinden devam ettirerek kararl\u0131 bir duru\u015f sergilediklerini ifade eden \u00c7imen, \u015funlar\u0131 kaydetti:<\/p>

“Halk\u0131m\u0131z\u0131n AK Parti<\/span>‘ye ve onun liderine kar\u015f\u0131 olan sevgi ve duyarl\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 hep diri tutman\u0131n kararl\u0131l\u0131\u011f\u0131 i\u00e7inde bulunduk. Gezi Park\u0131 kumpas\u0131n\u0131 her a\u00e7\u0131dan de\u015fifre ettik. \u015eimdi t\u00fcm bu azim ve kararl\u0131l\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131n ard\u0131ndan geldi\u011fimiz yeni merhalenin, milletimizin tek v\u00fccut olmu\u015f kararl\u0131l\u0131\u011f\u0131 ile kutlu bir y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f\u00fcm\u00fcze devam ediyoruz. Kamuoyunun bug\u00fcne kadar ortaya koydu\u011fu mukavemet ve hassasiyet, her \u015feyden \u00f6nce milletimizin Anadolu co\u011frafyas\u0131ndaki varl\u0131k nedeniyle ilgili bir derin duru\u015fun tezah\u00fcr\u00fc olarak ortaya \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131r. Bu do\u011frultuda 2023 ve 2071 hedeflerine kesintisiz bir azimle y\u00fcr\u00fcyecek olan milletimiz b\u00fcy\u00fck T\u00fcrkiye idealini muhakkak in\u015fa edecektir.”<\/p>","haber_excerpt":"AK Parti G\u00fcm\u00fc\u015fhane \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Ercan \u00c7imen, Taksim Gezi Park\u0131 olaylar\u0131 kar\u015f\u0131s\u0131nda kamuoyunun bug\u00fcne kadar ortaya koydu\u011fu hassasiyetin, T\u00fcrk milletinin Anadolu co\u011frafyas\u0131ndaki varl\u0131k nedeniyle ilgili derin duru\u015fun tezah\u00fcr\u00fc olarak ortaya \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 bildirdi.","prev_link":"http://www.akpartigumushane.org.tr\/tr\/haber\/koklu-degisimler-buyuk-turkiye-idealine-yoneliktir\/583","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/gumushane-danisma-meclisi-toplantisi\/795\/29","haber_url":"http://www.akpartigumushane.org.tr\/tr\/haber\/gumushane-danisma-meclisi-toplantisi\/795"}]