[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/ercan-cimen.jpg","title":"Ahmed Ziya\u00fcddin G\u00fcm\u00fc\u015fhanevi’nin do\u011fumunun 200. y\u0131l d\u00f6n\u00fcm\u00fc","entry_date":"Nisan 17, 2013 - 12:33:25","haber_content":"

Çimen, yapt\u0131\u011f\u0131 yaz\u0131l\u0131 aç\u0131klamada, 2013 y\u0131l\u0131n\u0131n Ahmed Ziyaüddin Gümü\u015fhanevi Hazretleri'nin do\u011fumunun 200. y\u0131l dönümü dolay\u0131s\u0131yla \u015fehrin bu abidevi \u015fahsiyeti gere\u011fi gibi anmas\u0131 gerekti\u011fini belirtti. \u2028<\/p>

Valilik ve Belediye Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 ile toplumsal kesimlere ça\u011fr\u0131da bulunan Çimen, \u015funlar\u0131 kaydetti: \u2028<\/p>

"\u0130çinde bulundu\u011fumuz y\u0131l Ahmed Ziyaüddin Gümü\u015fhanevi Y\u0131l\u0131 ilan edilsin. Herkesi bu anlamda, bu \u015ferefli yola hizmet için yar\u0131\u015fa davet ediyoruz. Her\u015feyin maddi yüzüyle ele al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 materyalist bir ça\u011f\u0131n sonuna gelmi\u015f bulunan insanl\u0131k, derin sanc\u0131lar\u0131na çözüm aramaktad\u0131r. Bu kapsamda Ba\u015fbakan\u0131m\u0131z Say\u0131n Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n öncülü\u011fünde küresel ölçekte hayata geçirilen Medeniyetler \u0130ttifak\u0131 giri\u015fimi takdire \u015fayand\u0131r. \u0130\u015fte böyle bir ortamda, görü\u015f alan\u0131m\u0131za ve gündemimize gelen maneviyat önderlerimizden biri olan Ahmed Ziyaüddin Gümü\u015fhanevi Hazretleri, maddi ve manevi geli\u015fmemizin alt\u0131n kurallar\u0131n\u0131 bizlere sunmaktad\u0131r. Onu bu aç\u0131dan her yönüyle ele almal\u0131, örnek \u015fahsiyetini gelecek nesillere ta\u015f\u0131mal\u0131y\u0131z. Bu her \u015feyden önce Gümü\u015fhane'nin ve Gümü\u015fhane insan\u0131n\u0131n sahip ç\u0131kmas\u0131 gereken bir tarihi sorumluluktur." \u2028<\/p>

Çimen, kentte, Gümü\u015fhanevi Kütüphane ve Müzesi olu\u015fturulmas\u0131 için gereken u\u011fra\u015f\u0131 verdiklerini ifade etti.<\/p>","haber_excerpt":"AK Parti G\u00fcm\u00fc\u015fhane \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Ercan \u00c7imen, Ahmed Ziya\u00fcddin G\u00fcm\u00fc\u015fhanevi'nin \u00f6rnek \u015fahsiyetini gelecek nesillere ta\u015f\u0131malar\u0131 gerekti\u011fini ifade etti. \u2028","prev_link":"http://www.akpartigumushane.org.tr\/tr\/haber\/gumushane-il-baskani-cimenden-23-nisan-mesaji\/992","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/gumushanenin-25-yatirim-projesi-hazir\/1342\/29","haber_url":"http://www.akpartigumushane.org.tr\/tr\/haber\/gumushanenin-25-yatirim-projesi-hazir\/1342"}]