[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/2548735.jpg","title":"AK Parti\u2019li vekiller mazbatalar\u0131n\u0131 ald\u0131","entry_date":"Temmuz 03, 2018 - 11:05:00","haber_content":"

AK Parti\u2019li vekiller mazbatalar\u0131n\u0131 ald\u0131<\/h1>

AK Parti\u2019den K\u00fctahya milletvekili se\u00e7ilen Ahmet Tan, \u0130shak Gazel ve Ceyda \u00c7etin Erenler mazbatas\u0131n\u0131 ald\u0131.<\/p>

K\u00fctahya Adliyesi\u2019ne gelerek mazbatalar\u0131n\u0131 \u0130l\u00e7e Se\u00e7im Kurulu yetkililerinden Tan, Gazel ve Erenler, se\u00e7im sonu\u00e7lar\u0131n\u0131n K\u00fctahya ve T\u00fcrkiye\u2019ye olmas\u0131n\u0131 temennisinde bulundular.<\/p>

AK Parti K\u00fctahya \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Ali \u00c7etinba\u015f, yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, “24 Haziran\u2019 da ger\u00e7ekle\u015ftirilen cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 ve milletvekilli se\u00e7imleri sonu\u00e7lar\u0131nda siyasi partimizden K\u00fctahyal\u0131 hem\u015fehrilerimizin tevecc\u00fch\u00fc ile ortaya \u00e7\u0131kan netice itibari ile \u00fc\u00e7 k\u0131ymetli milletvekillerimizin bug\u00fcn te\u015fkilat mensuplar\u0131m\u0131z ve belediye ba\u015fkan\u0131m\u0131zla beraber mazbatalar\u0131n\u0131 almaya geldik. Yapacak olduklar\u0131 hizmetlerde \u015fehrimizin ad\u0131na takip edecekleri meselelerde ve yasama faaliyetlerinde kendilerini mahcup etmesin birbirleri ile olan hukuklar\u0131 en \u00fcst seviyede K\u00fctahya sevdas\u0131nda, K\u00fctahya paydas\u0131nda AK Partimiz ile birlikte birle\u015ferek b\u00fcy\u00fcmesi gerekti\u011fi kanaatindeyim. \u00c7\u0131km\u0131\u015f olduklar\u0131 bu yolda te\u015fkilat\u0131m\u0131z\u0131n milletvekillerinin arkas\u0131nda tam destek olaca\u011f\u0131na bilinmesini isterim. Bu yeni yasama d\u00f6neminde kurulacak h\u00fck\u00fcmetimizle birlikte K\u00fctahya\u2019m\u0131za yapaca\u011f\u0131m\u0131z \u00e7ok i\u015f oldu\u011funu takip edece\u011fimiz \u00e7ok mesele oldu\u011funu biliyoruz. Bug\u00fcn de ba\u015flamak suretiyle bunlarla alakal\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z in\u015fallah devam edecek. 24 Haziran se\u00e7imlerinde milletvekili ile alakal\u0131 K\u00fctahyal\u0131 karde\u015flerimizin g\u00f6stermi\u015f oldu\u011fu tevecc\u00fche \u015f\u00fckranlar\u0131m\u0131 sunuyorum. Te\u015fkilat\u0131m\u0131z\u0131 ve milletvekillerimizin yapm\u0131\u015f oldu\u011fu \u00e7al\u0131\u015fmalardan dolay\u0131 te\u015fekk\u00fcr ediyorum\u201d diye konu\u015ftu.<\/p>

<\/p>

Mazbata teslim t\u00f6renine Belediye Ba\u015fkan\u0131 Kamil Sara\u00e7o\u011flu, K\u00fctahya \u0130l Genel Meclisi Ba\u015fkan\u0131 Musa Y\u0131lmaz, AK Parti Merkez \u0130l\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 Mehmet E\u015fsiz, AK Parti \u0130l Kad\u0131n Kollar\u0131 Ba\u015fkan Vekili \u015eule Bilgili, AK Parti K\u00fctahya \u0130l Gen\u00e7lik Kollar\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Ahmet Batur ile partililer kat\u0131ld\u0131. (<\/p>","haber_excerpt":"AK Parti\u2019den K\u00fctahya milletvekili se\u00e7ilen Ahmet Tan, \u0130shak Gazel ve Ceyda \u00c7etin Erenler mazbatas\u0131n\u0131 ald\u0131. K\u00fctahya Adliyesi\u2019ne gelerek mazbatalar\u0131n\u0131 \u0130l\u00e7e Se\u00e7im Kurulu yetkililerinden Tan, Gazel ve Erenler, se\u00e7im sonu\u00e7lar\u0131n\u0131n K\u00fctahya ve T\u00fcrkiye\u2019ye olmas\u0131n\u0131 temennisinde bulundular. AK Parti K\u00fctahya \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Ali \u00c7etinba\u015f, yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, \"24 Haziran\u2019 da ger\u00e7ekle\u015ftirilen cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 ve milletvekilli se\u00e7imleri sonu\u00e7lar\u0131nda siyasi partimizden K\u00fctahyal\u0131 hem\u015fehrilerimizin tevecc\u00fch\u00fc ile ortaya \u00e7\u0131kan netice itibari ile \u00fc\u00e7 k\u0131ymetli milletvekillerimizin bug\u00fcn te\u015fkilat mensuplar\u0131m\u0131z ve belediye ba\u015fkan\u0131m\u0131zla beraber mazbatalar\u0131n\u0131 almaya geldik. Yapacak olduklar\u0131 hizmetlerde \u015fehrimizin ad\u0131na takip edecekleri meselelerde ve yasama faaliyetlerinde kendilerini mahcup etmesin birbirleri ile olan hukuklar\u0131 en \u00fcst seviyede K\u00fctahya sevdas\u0131nda, K\u00fctahya paydas\u0131nda AK Partimiz ile birlikte birle\u015ferek b\u00fcy\u00fcmesi gerekti\u011fi kanaatindeyim. \u00c7\u0131km\u0131\u015f olduklar\u0131 bu yolda te\u015fkilat\u0131m\u0131z\u0131n milletvekillerinin arkas\u0131nda tam destek olaca\u011f\u0131na bilinmesini isterim. Bu yeni yasama d\u00f6neminde kurulacak h\u00fck\u00fcmetimizle birlikte K\u00fctahya\u2019m\u0131za yapaca\u011f\u0131m\u0131z \u00e7ok i\u015f oldu\u011funu takip edece\u011fimiz \u00e7ok mesele oldu\u011funu biliyoruz. Bug\u00fcn de ba\u015flamak suretiyle bunlarla alakal\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z in\u015fallah devam edecek. 24 Haziran se\u00e7imlerinde milletvekili ile alakal\u0131 K\u00fctahyal\u0131 karde\u015flerimizin g\u00f6stermi\u015f oldu\u011fu tevecc\u00fche \u015f\u00fckranlar\u0131m\u0131 sunuyorum. Te\u015fkilat\u0131m\u0131z\u0131 ve milletvekillerimizin yapm\u0131\u015f oldu\u011fu \u00e7al\u0131\u015fmalardan dolay\u0131 te\u015fekk\u00fcr ediyorum\u201d diye konu\u015ftu. Mazbata teslim t\u00f6renine Belediye Ba\u015fkan\u0131 Kamil Sara\u00e7o\u011flu, K\u00fctahya \u0130l Genel Meclisi Ba\u015fkan\u0131 Musa Y\u0131lmaz, AK Parti Merkez \u0130l\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 Mehmet E\u015fsiz, AK Parti \u0130l Kad\u0131n Kollar\u0131 Ba\u015fkan Vekili \u015eule Bilgili, AK Parti K\u00fctahya \u0130l Gen\u00e7lik Kollar\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Ahmet Batur ile partililer kat\u0131ld\u0131. ("}]