[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/2445572.jpg","title":"Ba\u015fkan \u00c7etinba\u015f: \u00dclkemizi, \u00e7ocuklar\u0131m\u0131z\u0131 ve gen\u00e7li\u011fimizi mutlu bir gelece\u011fe birlikte haz\u0131rlayaca\u011f\u0131z","entry_date":"Nisan 23, 2018 - 5:03:00","haber_content":"

AK Parti K\u00fctahya \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Ali \u00c7etinba\u015f, T\u00fcrkiye B\u00fcy\u00fck Millet Meclisinin (TBMM) kuruldu\u011fu 23 Nisan g\u00fcn\u00fcn\u00fcn, milli tarihin en parlak sayfalar\u0131ndan biri olarak tarihteki yerini ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade etti.<\/h2>

AK Parti K\u00fctahya \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Ali \u00c7etinba\u015f, T\u00fcrkiye B\u00fcy\u00fck Millet Meclisinin (TBMM) kuruldu\u011fu 23 Nisan g\u00fcn\u00fcn\u00fcn, milli tarihin en parlak sayfalar\u0131ndan biri olarak tarihteki yerini ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade etti.<\/p>

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve \u00c7ocuk Bayram\u0131 dolay\u0131s\u0131yla bir mesaj yay\u0131nlayan Ba\u015fkan \u00c7etinba\u015f, “Al\u00e7ak ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc ve darbeci hainler, milletinin y\u00fcksek inan\u00e7 ve azmi ile g\u00f6sterdi\u011fi direni\u015f ile y\u00fcce meclisin dik ve diri duru\u015fu sayesinde bertaraf edilmi\u015f hak etti\u011fi kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 alm\u0131\u015flard\u0131r. Asla unutulmamal\u0131d\u0131r ki; gazi meclisimiz milletimizden ald\u0131\u011f\u0131 g\u00fc\u00e7le her zaman ve her durumda tek temsil yeri olmu\u015f ve olmaya devam edecektir” dedi.<\/p>

<\/p>

\u00c7ocuklar\u0131n, sevginin, bar\u0131\u015f\u0131n, umdun ve karde\u015fli\u011fin kayna\u011f\u0131 oldu\u011funu belirten Ali \u00c7etinba\u015f, “Millet ve devlet olarak, yeniden tarih sahnesine \u00e7\u0131kma yolunda, yok olma ve b\u00f6l\u00fcnmeye kar\u015f\u0131 b\u00fct\u00fcn milleti ile t\u00fcm imkanlar\u0131n\u0131 seferber ederek millet egemenli\u011fi esas al\u0131narak varl\u0131\u011f\u0131n\u0131 t\u00fcm d\u00fcnyaya ilan eden T\u00fcrkiye B\u00fcy\u00fck Millet Meclisimiz 98. kurulu\u015f y\u0131l d\u00f6n\u00fcm\u00fc gururla kutlamaktad\u0131r. Kuruldu\u011fu zamanlarda T\u00fcrkiye B\u00fcy\u00fck Millet Meclisi\u2019miz yokluklardan ve bask\u0131lardan etkilenmeden \u00e7al\u0131\u015fm\u0131\u015f, zor g\u00fcnlerin a\u015f\u0131lmas\u0131nda varl\u0131\u011f\u0131 ve dirli\u011fi ile milletimize moral ve g\u00fc\u00e7 vermi\u015ftir. Y\u00fcce Meclisimiz zor \u015fartlar alt\u0131nda, kuruldu\u011fu g\u00fcnden bug\u00fcne kadar her \u015fartta ve ortamda \u2019Hakimiyet Kay\u0131ts\u0131z \u015earts\u0131z Milletindir\u2019\u2019 anlay\u0131\u015f\u0131 ile milletinden ald\u0131\u011f\u0131 g\u00fc\u00e7le \u00e7al\u0131\u015fmaya devam etmektedir. 15 Temmuz 2016 hain FET\u00d6 darbe giri\u015fiminde de y\u00fcce meclisimiz al\u00e7ak ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc taraf\u0131ndan milletin temsil makam\u0131na ve temsilcilerine ate\u015f a\u00e7\u0131lm\u0131\u015f, u\u00e7aklar taraf\u0131ndan bombalar ya\u011fd\u0131r\u0131lm\u0131\u015f, gazi meclisimiz bir kez daha yara alm\u0131\u015ft\u0131r. Al\u00e7ak ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc ve darbeci hainler, milletinin y\u00fcksek inan\u00e7 ve azmi ile g\u00f6sterdi\u011fi direni\u015f ile y\u00fcce meclisin dik ve diri duru\u015fu sayesinde bertaraf edilmi\u015f hak etti\u011fi kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 alm\u0131\u015flard\u0131r. \u015eu asla unutulmamal\u0131d\u0131r ki; gazi meclisimiz milletimizden ald\u0131\u011f\u0131 g\u00fc\u00e7le her zaman ve her durumda tek temsil yeri olmu\u015f ve olmaya devam edecektir. \u00c7a\u011fda\u015f ve g\u00fc\u00e7l\u00fc bir devlete sahip olman\u0131n yan\u0131nda demokratik kazan\u0131mlar\u0131m\u0131z\u0131n da kayna\u011f\u0131 ve savunucusu olan T\u00fcrkiye B\u00fcy\u00fck Millet Meclisimizin A\u00e7\u0131l\u0131\u015f Bayram\u0131n\u0131, Gazi Mustafa Kemal Atat\u00fcrk, \u00e7ocuklar\u0131m\u0131za arma\u011fan ederek gelecek nesillerimize b\u00fcy\u00fck bir mutluluk ya\u015fatm\u0131\u015ft\u0131r. Sevginin, bar\u0131\u015f\u0131n, umdun ve karde\u015fli\u011fin kayna\u011f\u0131 olan en k\u0131ymetli varl\u0131\u011f\u0131m\u0131z \u00e7ocuklar\u0131m\u0131z, ayd\u0131nl\u0131k yar\u0131nlar\u0131m\u0131z\u0131n teminat\u0131d\u0131r. Bunun i\u00e7in onlara daha m\u00fcreffeh bir gelecek ve \u00e7a\u011f\u0131n gerektirdi\u011fi e\u011fitim imkanlar\u0131n\u0131 sa\u011flamak, i\u015f alanlar\u0131n\u0131 a\u00e7mak \u00f6nceliklerimiz aras\u0131nda olmal\u0131d\u0131r. Bu u\u011furda b\u00fcy\u00fck bir azimle \u00e7al\u0131\u015fmaya devam edece\u011fiz. \u00dclkemizi, \u00e7ocuklar\u0131m\u0131z\u0131 gen\u00e7li\u011fimizi mutlu bir gelece\u011fe hep birlikte haz\u0131rlayaca\u011f\u0131z.T\u00fcm hem\u015fehrilerimizin ve \u00e7ocuklar\u0131m\u0131z\u0131n 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve \u00c7ocuk Bayram\u0131n\u0131 kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atat\u00fcrk ve silah arkada\u015flar\u0131n\u0131, \u015fehitlerimizi sayg\u0131 ve rahmetle an\u0131yoruz” ifadelerini kulland\u0131<\/p>","haber_excerpt":"Ba\u015fkan Ali \u00c7etinba\u015f: \u00dclkemizi, \u00e7ocuklar\u0131m\u0131z\u0131 ve gen\u00e7li\u011fimizi mutlu bir gelece\u011fe hep birlikte haz\u0131rlayaca\u011f\u0131z"}]