Yerelin gücüne inandık

Yerelin gücüne inandık

Dünyada ve Türkiye’de son dönemde ortaya çıkan gelişmeler yönetim ve planlama anlayışlarında köklü değişiklikler meydana getirdi. Bu değişim sonucunda, yerel potansiyelleri yine yerel kaynaklarla planlamak ve uygulamak ilkesini temel almaya başladık. Bölgeler arasındaki farklılıkları gidermek amacıyla bölgesel projeleri hayata geçirdik.

DOĞU KARADENİZ PROJESİ (DOKAP) BÖLGE KALKINMA İDARESİ (BKİ)

Doğu Karadeniz Bölgemizdeki Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Trabzon ve Bayburt illeri için DOKAP Eylem Planı uygulamaya koyulmuştur.

DOKAP Eylem Planı ile bölgenin ticaret ve turizm merkezi haline getirilmesi vizyonu benimsenmiştir. Doğu Karadeniz Turizm Master Planı ile ilgili uygulama çalışmaları devam etmektedir.

Bu kapsamda “Yeşil Yol Projesi” hayata geçirilmiştir. Projeye il özel idareleri ve büyükşehir belediyeleri tarafından kullanılmak üzere 2013-2015 yılları arasında DOKAP BKİ kanalıyla 131 milyon TL tahsis edilmiştir.

DOKAP Eylem Planı kapsamında 2014-2015 yıllarında Gümüşhane ilimizde uygulanan veya uygulaması devam eden 38 eylem için yaklaşık 290 milyon TL kaynak kullanılmıştır.

DOKAP BKİ kapsamındaki illere 2016 yılı içerisinde Tokat da dâhil olmuştur.

DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSIYLA GÜMÜŞHANE GELİŞİYOR (DOKA)

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin ve Gümüşhane İllerini ekonomik, kültürel ve sosyal açıdan küresel bir kente dönüştürecek kalkınma stratejilerinin geliştirilmesinde ve hayata geçirilmesinde öncü olmak için kuruldu. Ajans, sürdürülebilir bölgesel kalkınmayı hızlandırmak ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla;

  • Bölge planları hazırlamak,
  • Bölgeye yönelik stratejiler geliştirmek,
  • Mali ve teknik destekler vermek,
  • İşbirliği ve koordinasyon sağlamak,
  • Yatırım tanıtım ve destek faaliyetleri gerçekleştirmek gibi temel görevlerinin yanında, izleme ve değerlendirme ile tanıtım ve iletişim faaliyetlerini de yürütmektedir.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, 2009-2016 yılları arasında; 170 milyon TL’den fazla bütçeye sahip 576 projeye yaklaşık 97 milyon TL hibe desteği verdi.

Ayrıca Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, Gümüşhane ilimizde 118 projeye 13,7 milyon TL’lik destek sağlamış, yararlanıcıların eş finansmanıyla toplam 21,5 milyon TL’lik yatırım hacmi oluşturmuştur.

SODES

SODES; istihdam, sosyal bütünleşme, kültür, sanat ve spor alanlarında; yerel düzeyde hazırlanan ve uygulanan projelerden oluşan, il düzeyinde valiliklerin koordinasyonunda yürütülen, uygulama sürecinde yerel aktörlerin geniş bir biçimde yetkilendirildiği insan odaklı bir programdır.

SODES projeleri ile istihdam edilebilirliğin artırılması, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha fazla katılmalarının sağlanması, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler yoluyla bölgedeki çocuk, genç ve kadınların kendilerini daha iyi ifade etmelerine katkı verilmesini hedefliyoruz.

 

  • Sosyal Destek Programı (SODES) Gümüşhane ilinde 2010 yılından bu yana uygulanmaktadır.
  • 2011-2015 yıllarında Gümüşhane’de SODES kapsamında toplam bütçesi 21 milyon 078 bin TL olan 178 adet projeyi destekledik.
  • 2015 yılında toplam tutarı 553,7 bin TL olan 9 adet proje SODES kapsamında desteklenmeye hak kazandı.