Son 14 yılda Gümüşhane’ye 625 milyon tl destek verdik

Son 14 yılda Gümüşhane’ye 625 milyon tl destek verdik

         Yerel yönetimlerin talepleri ve bu talepler kapsamında verdikleri yetkiler doğrultusunda, kentsel alt ve üst yapı ihtiyaçları için projeler geliştiriyor, bu projelerin yapımı için finansman ve teknik destek sağlıyoruz. Gümüşhane’deki yerel yönetimlere 2003-2016 döneminde Genel Bütçe’ den ayrılan 458 milyon TL‘lik payla birlikte İller Bankası A.Ş.’nin bu dönemde Gümüşhane’ye yaptığı 167 Milyon TL’lik yatırıma yönelik sağladığı kredi ve hibe ile destek miktarını toplam  625 milyon TL’ye ulaştırdık.

KREDİ DESTEKLERİ VE HİBELER

         İller Bankası A.Ş. tarafından 2003-2016 yıllarında 179 adet iş için 110 milyon TL kredi, 57 Milyon TL hibe olmak üzere toplam 167 milyon TL tahsis edilmiştir.

DEVAM EDEN İŞLER

         Şehircilik sektöründe 3 adet, içme suyu sektöründe 3 adet, atık su sektöründe 1 adet ve diğer altyapı sektöründe 2 adet olmak üzere sözleşme bedeli 28 Milyon TL olan toplam 9 adet iş devam etmektedir.      

TAMAMLADIĞIMIZ İŞLER

         Harita sektöründe 11 adet, içme suyu sektöründe 8 adet,  imar planı sektöründe 10 adet, atık su sektöründe 8 adet ve üstyapı sektöründe 2 adet olmak üzere 40 Milyon TL maliyetli toplam 39 adet iş bitirilmiştir.        

         GENEL BÜTÇEDEN AYRILAN PAYLAR     

         İl, ilçe belediyeleri ve il özel idaresine 01.01.2003-31.10.2016 döneminde toplam 458 milyon TL pay tahakkuk etmiş, kesintiler düşüldükten sonra 401 milyon TL ilgili belediyelere ve il özel idaresine gönderilmiştir.