Gümüşhane’ye son 14 yılda 77 milyon tl Çevre ve Şehircilik yatırımı yaptık

Gümüşhane’ye son 14 yılda 77 milyon tl Çevre ve Şehircilik yatırımı yaptık

Halkımızın hayat kalitesini sağlıklı ve planlı bir biçimde yükseltmeyi ve çevresel şartlar konusunda refahı en üst seviyeye taşımayı hedefledik. Ülkemizi geliştirmek ve güzelleştirmek için yoğun şekilde çalışarak 14 yılda önemli düzenlemelere imza attık.

Altyapı ve üstyapıda devrim niteliğindeki projeleri hayata geçirdik. Kaynaklarımızı verimli kullanarak temiz şehirler, yaşanabilir alanlar inşa ettik.

ÇEVREYİ KORUYORUZ, ATIKLARI DEĞERLENDİRİYORUZ

  • Ambalaj Atığı Geri Kazanım 1 adet
  • Düzenli Depolama - 2. Sınıf (Belediye Atıkları ve Tehlikesiz Atık Düzenli Depolama) 3 adet tesisi şehre kazandırdık.

Ayrıca Gümüşhane ilinde oluşan katı atıklar Bayburt İli Yerel Yönetimler Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği tarafından yapılmış ve işletmede olan düzenli depolama sahasına Gümüşhane Merkez ve Kelkit’te kurulmuş olan aktarma istasyonları marifetiyle taşınmaktadır.

ATIK SULARI ARITIYORUZ

Atık suların geri dönüşümünde önemli adımlar attık. Gümüşhane’de 2002 yılında yalnızca 1 adet olan atık su arıtma tesisini 3’e çıkardık. İl genelinde atık su arıtma hizmeti alan belediye nüfusu 82.761 kişidir. Proje aşamasında 4 adet atık su arıtma tesisi bulunmakta olup, 3 adet belediyenin  (Deredolu, Gümüşgöze, Ünlüpınar) atıksularının Kelkit AAT’ye bağlanmasına yönelik proje ise devam etmektedir.

Ayrıca Gümüşhane ilinde oluşan katı atıklar Bayburt İli Yerel Yönetimler Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği tarafından yapılmış ve işletmede olan düzenli depolama sahasına Gümüşhane Merkez ve Kelkit’te kurulmuş olan aktarma istasyonları marifetiyle taşınmaktadır.

Gümüşhanedeki Atık Su Arıtma Tesisi Sayısı

2002 1

2016 3

ALTYAPIYI GELİŞTİRİYORUZ, ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ BİTİRİYORUZ

Çevre katkı paylarından yerel yönetimlere ayrılan payı artırdık.Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik yatırımlar kapsamında 2003-2016 yılları arasında Gümüşhane için 17,7 milyon TL ödenek ayırdık.

Bu dönemde Gümüşhanedeki belediyelere 45 adet çöp toplama aracı hibe ettik.

TEMİZ HAVA, SAĞLIKLI YAŞAM

Gümüşhanenin hava kalitesini daha da iyileştiriyoruz. Hava kalitesini iyileştirmek için Erzurum Temiz Hava Merkezi’ne bağlı Gümüşhane İlinde 1 adet hava kalitesi izleme istasyonu kurduk. Gümüşhane İlinde son iki yılda kükürtdioksit emisyonlarında %40, partikül madde emisyonlarında ise azalma sağlanmıştır.

KİMLİKLİ ŞEHİRLER

GÜVENLİ YAŞAM

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Son 14 yılda yapılan yatırım ve atılımlar Türkiye’yi ekonomik ve sosyal yönden ileriye taşıdı. Bu ilerleme hayatın her alanına yansıyor: yaşam kalitesi artıyor, eğitim seviyesi yükseliyor, yüzler gülüyor.

Bu olumlu tablonun devamı ve vatandaşlarımızın hayat standartlarının daha da yükselmesi için Kentsel Dönüşüm hamlesini başlattık.

Kentsel Dönüşümle;

Öncelikli afet riski altındaki alanların dönüşümü tamamlanacak, güvenilir, yalıtımı tam olarak sağlanmış, asgari konfor koşullarına sahip, enerji tasarrufu sağlayan ve çevre dostu yapılar inşa edilecek, yerel malzeme kullanımı teşvik edilecek, üretim sektörü hareketlenecek, yeşil çevre ve sosyal donatı alanlarıyla bütünleşen kent merkezlerimiz daha da güzelleşecek ve 24 saat yaşayan şehirler oluşturulacak.

Bu kapsamda; Gümüşhane İlinde 1 adet Bakanlar Kurulu Kararı ile 1 ilçede 1 adet Riskli Alan ilan edilmiştir.

Kelkit ilçesindeki;

Riskli alanın toplam büyüklüğü 7.08 hektar, toplam nüfusu 950, toplam bina sayısı 170, toplam birim sayısı yaklaşık 220’dir.

Gümüşhane İlinde güvensiz yapılaşmanın önüne geçilecek, sürdürülebilir yaşam alanları oluşturulacak. Ayrıca 160 adet binada, 399 adedi konut, 42 adedi dükkân olmak üzere toplam 341 adet birimin (bağımsız bölümün) risk tespiti yapılmıştır. Bu binalardan 72 adet bina yıkılmıştır.

Gümüşhane İline sadece kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bugüne kadar 460 bin TL kaynak ayırdık.