Gümüşhane’ye son 14 yılda 154,03 milyon tl eğitim yatırımı yaptık

Gümüşhane’ye son 14 yılda 154,03 milyon tl eğitim yatırımı yaptık

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

         Ruhen ve bedenen iyi yetişmiş nesiller yetiştirme hedefiyle eğitim alanında ilklere imza attık. Eğitime yapılan yatırımları geleceğimizin teminatı olarak değerlendirip öğrenci ve öğretmenlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tedbirler aldık. Yeni binaların yapımının yanında, mevcut binalarda yürütülen yenileştirme çalışmalarıyla okullarımızdaki fiziki ortamı eğitim öğretime daha uygun hale getirdik. "Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi" ile eğitimde teknolojiden üst düzeyde yararlanmaya başladık.

OKUL VE DERSLİK SAYISI ARTTI,   EĞİTİM KALİTESİ YÜKSELDİ                                                                                                                                                            

●       Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kademesinde okul sayısını 262'dan 218'e yükselttik.                                                                                                                                                                                                                                                                             

●       Gümüşhane'de 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında 31 spor salonu, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında 110 laboratuvar ve 79 kütüphane mevcuttur.

                                                          

●       2014 yılı sonunda başlatılan ve öğrencilerin ilgisini çeken, modern donanımlı 3 adet Zenginleştirilmiş Kütüphane ( Z-Kütüphane ) kurulmuştur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

KALABALIK DERSLİK DÖNEMİNİ BİTİRDİK                                                                                                                                                              

●       Eğitimde kaliteyi artırmak için mevcut derslikleri yeniledik, yıkılıp yeniden yapılan derslikler de dâhil olmak üzere 698 yeni derslik inşa ettik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

          Öğrencilerin daha rahat şartlarda öğrenim görebilmesi için eğitimin her kademesinde derslik başına düşen öğrenci sayısını düşürdük.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                          

 

İlköğretim

Ortaöğretim

2002-2003

20

24

2015-2016

13

18

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

●       Resmi ve özel okullar bünyesindeki toplam Derslik Sayısı 2002-2003 eğitim ve öğretim yılında 1.234 iken, 2015-2016 eğitim öğretim yılında 1.435 yükselmiştir.                                                                                                                                                                                                                          

Artış oranı 16% olmuştur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ÖĞRETMEN ATAMALARI KATLANARAK ARTTI                                                                                                                                                                    

●       Okullaşma oranının artmasıyla ortaya çıkan öğretmen ihtiyacını gidermek için her kademede çok sayıda yeni öğretmen istihdam ettik.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

         Görev yapan toplam öğretmen sayısı 2002-2003 eğitim ve öğretim yılında 1.310 iken 2015-2016 eğitim öğretim yılında 1.712 yükselmiştir. Artış oranı %31 olmuştur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

●       EĞİTİM YAŞINI OKUL ÖNCESİNE TAŞIDIK                                                                                                                                                                

●       Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırdık. Okul öncesi eğitimin kapsamını genişleterek 5 yaş net okullaşma oranını ,0 den %44,2 'e yükselttik.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

●       DERS KİTAPLARINI ÜCRETSİZ VERİYORUZ                                                                                                                                                        

●       2003 yılında başlattığımız Ücretsiz Ders Kitabı projesi ile öğrencilerimiz ve velilerimizin kitap alma çilesine son verdik. Çocuklarımız artık sınıflarına girdiklerinde kitaplarını sıralarının üstünde buluyorlar.

         2003-2016 yılları arasında Gümüşhane'deki öğrencilerimize 6,6 milyon TL maliyetle 3.908.653 adet ders kitabını ücretsiz olarak dağıttık.                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

●       ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI UYGULAMASIYLA AİLELERE DESTEK OLUYORUZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

●       Çocuklarımızın okula gitmesinin önündeki tüm engelleri kaldırdık. Ailelerimizin yükünü hafiflettik. İlk ve orta öğretimdeki öğrencilerimizin eğitimine katkı sağlamak amacıyla şartlı eğitim yardımını başlattık. 2003 yılında başlattığımız ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’ndan karşılanan şartlı eğitim yardımıyla;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

         İlköğretime devam eden erkek öğrenci için aylık 35 TL, ilköğretime devam eden kız öğrenci için aylık 40 TL, ortaöğretime devam eden erkek öğrenci için aylık 50 TL, ortaöğretime devam eden kız öğrenci için aylık 60 TL annelerin hesabına yatırıyoruz. Bu kapsamda;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

         Gümüşhane'de 2003-2016 yılları arasında 7,3 milyon TL Şartlı Eğitim Yardımı yapılmıştır.            

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Yapılan yatırımlarla 2010-2014 yılları arasında Gümüşhane Üniversitesi’nde;

2010-2014 yılları arasında yapılan yatırımlarla Mühendislik Fakültesi, Lojman ve Sosyal Tesis, Merkezi Yemekhane, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu, İdari Bina, Bıldırcın Üretim Binası, Lojman yapımı tamamlanarak hizmete açılmıştır.