Esnaf ve sanatkârlarımız

Esnaf ve sanatkârlarımız

Esnaf ve sanatkârlarımız; toplumun tüm kesimlerine yönelik üretimleriyle ekonomik büyümeye ve sosyal sisteme katkı sağlayan, ekonomik dinamizmin ve canlılığın kaynağını oluşturan, refahı tabana yayan, istihdama önemli düzeyde katkı veren, bunların yanında istikrarın da temel mekanizması olarak kabul gören bir kesimdir.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde esnaf ve sanatkârlarımıza yönelik:

- 2012-2016 Yılları Ahilik Kutlamaları gerçekleştirilmiştir.

- Şikâyete istinaden, iki defa bir oda başkanı için ön inceleme yapılmıştır.

- 2014 yılı içerisinde oda seçimlerine Bakanlık temsilcisi görevlendirilmiştir.

- 2013 ve 2014 yıllarında olmak üzere, dört defa “Esnaf Tacir Ayrımı Mutabakat

   Komitesi”  oluşturularak itirazlar karara bağlanmıştır.

- Fiyat Tarifelerine itiraz edilmesi nedeni ile 2012 ve 2014 yıllarında olmak üzere iki defa

   komisyon oluşturularak yapılan itirazlar karara bağlanmıştır.

- 2014 yılında bir adet odanın statü değişikliği gibi faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

AHİLİK KÜLTÜR VE FELSEFESİNİ YAŞATIYORUZ

Ahilik kültürünün ekonomik, sosyal ve kültürel hayatımıza kazandırılmasını sağlamak ve milletimizin önemli hasletlerinden biri olan yardımlaşma, birlik ve beraberlik duygusunu ekonomik hayatımızda canlı tutmak amacıyla

  • Tüm illerimizde Ahilik Haftası Kutlamaları gerçekleştiriyor,
  • Ahilik Ansiklopedisi ile Ahilik kültürünü gelecek nesilleri aktarıyor,
  • Yurtdışı etkinliklerle Ahiliği Dünya’ya tanıtıyoruz.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde ahilik kutlamalarına yönelik:

2012-2016 yıllarında 4 defa ahilik Haftası kutlamaları yapılmış, ahilik kültürünün gelecek nesillere aktarmak adına okullarımızda “ Ahilik” konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları düzenlenerek dereceye giren öğrenciler ödüllendirilmiştir.

İÇ TİCARET

HEDEFİMİZ; ÜLKEMİZİ DÜNYANIN SAYILI TİCARET MERKEZLERİNDEN BİRİ YAPMAK

Küresel ölçekte ortaya çıkan iktisadi gelişmeler doğrultusunda ticari hayatımızı yeni baştan düzenleyerek, ticarete yeni ve modern bir hukuki zemin kazandırdık. Ülkemizin dünyanın önde gelen ticaret merkezlerinden biri olması hedefi doğrultusunda, çağdaş ticari anlayışın bir ürünü olan Türk Ticaret Kanunu’nu yürürlüğe koyarak önemli yeniliklere imza attık.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde iç ticarete yönelik:

- Sebze ve Meyve Ticareti ile iştigal eden esnaf ve tacirlerimize gerekli duyurular

   yapılarak 20 işletme Hal Kayıt sistemine kayıt edilmiştir.

- 2012 ve 2016 yılları arasında 13 adet işletmeye cokey numarası verilmiştir.

- 2012 ve 2016 yılları arasında 28 şirketin Genel Kuruluna Bakanlık Temsilcisi

   Görevlendirmesi gibi faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

TARLADAN SOFRAYA TİCARETTE GÜVEN SAĞLANDI

5957 sayılı “Hal Kanunu” ile, sebze ve meyve ticareti sektörünü yeni baştan düzenleyerek, toptancı hallerimiz ve pazar yerlerimiz, ticaretin güvenli ve hijyenik ortamlarda yapıldığı fiziki mekanlar haline getiriyoruz

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde toptancı hallerine yönelik:

- İl Hal Hakem heyeti kuruldu.

Ayrıca, 6563 sayılı Elektronik Ticaret ve Elektronik iletiler kapsamında 2015 ve 2016

yıllarında toplam 70 adet şikayet alınmış,  bunların 1 adedi cezasız olarak kapatılmış,  56 adedi ilgili İl Müdürlüklerine gönderilmiş, 13 adeti ise inceleme aşamasındadır.

ŞiRKET KURMAK ARTIK ÇOK KOLAY

Girişimcilerimize şirket kuruluş işlemlerini MERSİS üzerinden on-line olarak kısa sürede tamamlama imkânı getirerek zaman ve maliyetten tasarruf etmelerini sağladık.

Ayrıca, girişimcilerimizin işe başlama süreçlerini kolaylaştırmak ve maliyetlerini azaltmak amacıyla önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Bu kapsamda, şirket kuruluş işlemlerinde ortaya çıkan prosedürler ve maliyetler azaltılarak şirket kuruluşunun daha kısa sürede ve daha az maliyetle tamamlanması sağlandı.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde şirketlerimize yönelik:

Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği kapsamında oluşturulan “KÜSİ ÇALIŞMA”  çalışma grubu, il genelinde üretim faaliyetinde bulunan şirketlere yerinde ziyaretler yapılarak, sorunları ve çözüm önerileri hakkında anında ve uygulamalı olarak bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

TÜKETİCİ HAKLARI

TÜKETICILERI DAHA İLERI SEVIYEDE KORUMAYA YÖNELIK TEDBIRLER ALIYORUZ

Gelişmiş ekonomilerin en temel özelliklerinden biri de hiç şüphesiz tüketici haklarına gösterilen saygı ve duyarlılıktır. Tüketicilerimizin gelişmiş ülkelerde yaşayan tüketicilerle aynı haklara sahip olmaları, bilgilendirilmeleri, yasal haklarını kullanmaları ve kendilerini temsil etme konusunda özendirilmeleri hususlarına büyük önem vermekte ve çalışmalarımızı bu anlayışla yürütmekteyiz.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde tüketicilerimize yönelik:

- Özellikle lise düzeyindeki okullarımızda her yıl “ Tüketici Haftası” boyunca      

  “Bilinçlendirme”  çalışması yapılmıştır.

- Tüketici mevzuatı hakkında yapılan yeni düzenlemeler, basın açıklaması yapılarak

   Kamuoyunu bilinçlendirilme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

 

PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNDE “GÜVENSİZ ÜRÜNE SIFIR TOLERANS”

Bakanlığımız, “güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans” prensibi ve “bilinçli tüketici, basiretli tacir” anlayışı çerçevesinde tüketicileri korumak ve piyasada güvensiz ürün bulunmasını önlemek amacıyla kesintisiz olarak sorumlu olduğu bütün sektörlerde denetimlerini sürdürmektedir.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin:

- Ürün güvenliği ile ilgili denetimler, Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü Denetmenleri

   tarafından yapılmaktadır

- Müdürlüğümüzce, 6502 sayılı Kanun Kapsamında; fiyat etiketi, Garanti Belgesi ve

  Türkçe Kullanma Kılavuzu denetimleri yapılmakta olup; 2013-2016 yılları arasında

   110 işletme ve 4.113 ürün denetleme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

TÜKETİCİ ŞIKAYETLERİNİ ULUSAL VE ULUSLARARASI ALANDA ÇÖZÜYORUZ

Bilindiği üzere tüketiciler ile satıcı ve sağlayıcılar arasındaki uyuşmazlıkların mahkemeye yansımadan masrafsız, hızlı ve kolay bir şekilde çözüme bağlanması amacıyla her il ve ilçede en az bir tane olmak üzere toplam 1.011 adet tüketici hakem heyeti kurulmuştur.

Tüketici haklarının korunması konusunda lokomotif görevi üstlenmiş olan hakem heyetlerimize yapılan başvurular yoğunluğunu korumaya devam etmektedir.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde tüketici hakem heyetlerinde:

2013 ve 2016 yılları arasında Hakem Heyetimize yapılan 9.810 adet başvurunun 9.725 adedi karara bağlanmış, 85 adedi ise inceleme aşamasındadır.

KOOPERATİFLERE YÖNELİK FAALİYETLERİMİZ

Bakanlığımız; Türk Hukuk sistemi içinde özel önem verilerek bağımsız bir düzenleme yapılan bir ortaklık modeli olan ve bu gün sayıları 56 bine ulaşan kooperatiflere ve onların yedi milyondan fazla ortağına yönelik önemli hizmetler sunmaktadır.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde kooperatiflere yönelik:

- 1 adedi Esnaf ve sanatkârlar Kredi kooperatifi olmak üzere, toplam 4 adet kooperatifin

   kuruluşuna izin verilmiştir.

- Bakanlığımızca kuruluşuna izin verilen ilimiz genelindeki kooperatiflerin genel

    kurulları dönemi içerisinde yaptırılmıştır.

- Şikâyete istinaden bir kooperatifin yöneticileri hakkında ön inceleme yapılması gibi

   faaliyetler gerçekleştirilmiştir.