Avrupa Birliği sürecinde gerçekleştirdiğimiz icraatlar

Avrupa Birliği sürecinde gerçekleştirdiğimiz icraatlar

Avrupa Birliği mali yardımlarını kullanarak Gümüşhane ilinde 2002-2016 yılları arasında çok sayıda yatırım gerçekleştirdik; yerel yönetimlerimize ve sivil toplum kuruluşlarımıza önemli miktarda kaynak aktardık.

2002-2016 yılları arasında “Katılım Öncesi AB Mali Yardımları” çerçevesinde hibe desteği sağlayarak Gümüşhane ilinde toplam 161 projeye yaklaşık 14,3 milyon avro değerinde kaynak aktardık; önemli projeleri hayata geçirdik.

  • 2004-2016 dönemi boyunca Türkiye Ulusal Ajansı bünyesinde yürütülen Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programları (Erasmus +) kapsamında gençlik, mesleki eğitim ve yetişkin eğitimi alanlarında 56 projeye yaklaşık 1,5 milyon avro’luk destek aktardık.
  • Katılım Öncesi AB Mali Yardımları kapsamında sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlere istihdam, sağlık, kültür, girişimcilik, AB ile diyalog gibi sosyal kalkınma alanındaki 40 projeye yaklaşık 5,3 milyon avro hibe desteği sağladık.
  • Katılım Öncesi AB Mali Yardımı çerçevesinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından koordinasyonu yapılan Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı kapsamında Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından yürütülen “Gümüşhane Geleneksel ve Organik Ürünler İş Geliştirme Merkezi” için 7.7 milyon Avro destek sağladık.

YEREL DÜZEYDE YENİ UYGULAMALAR BAŞLATTIK

İçişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Bakanlığının işbirliği içerisinde 81 Valilikte AB ve Proje Merkezleri kurulmasını sağladık. Bu kapsamda Gümüşhane Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi 2010 yılında hizmete girdi.

Gümüşhane Valiliği, Avrupa Birliği Bakanlığı’nın 2012-2013 yıllarında uygulamış olduğu İllerimiz AB’ye Hazırlanıyor Programı II-AB Faaliyetlerine Destek Bileşeni kapsamında “İlimiz AB’ye Hazırlanıyor” projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında AB mali yardımları, proje döngüsü yönetimi ve AB müktesebatı konusunda eğitimler verildi; 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi ve Brüksel’e bir çalışma ziyareti düzenlendi.